Militært fagsprog

Thorbjørn har i fire ud af seks internationale udsendelser arbejdet i internationale NATO-stabe (både Hæren og Søværnet) samt i Forsvarssektionen på den danske ambassade i London. Dertil er han formelt uddannet i militært engelsk på VUT-I, Hærens Officersskole. I kombination med MMS-uddannelse og oversættelsesfag på kandidatniveau ved Institut for Engelsk finder du ikke en meget mere kompetent oversætter/korrekturlæser/sparringspartner til din militære artikel eller opgave på en militær uddannelse.