Nyboderbaserede fortællinger

De Gule Stokke refererer til de karakteristiske bygninger i Nyboder. Det er i en af disse århundreder gamle boliger, at De Gule Stokke Kommunikation en novemberaften i 2017 blev grundlagt af cand.scient.pol., journalist (DJ) Thorbjørn Hein og cand.mag., professionel billedmedieoversætter (DJ) Eskil Hein.

Haregade set fra Borgergade. Foto: Thorbjørn Hein.

Thorbjørn Hein har praktisk erfaring som planlægger af psykologiske operationer i Afghanistan (2008), som Defence Diplomacy-rådgiver for Danmarks ambassadør i UK (2009-2010), med civilt-militært samarbejde i Afghanistan (2010-2011), som Public Affairs-planlægger og -rådgiver med NATO til søs (2014 og 2018), med forandringskommunikation for Maersk Line (2015-2016) og med Public Affairs under skarp indsættelse til søs i en dansk ledet mission for FN (2016).

Thorbjørn Hein (øverst). Foto: Morten Fredslund. Eskil Hein. Foto: privat.

Til daglig arbejder Thorbjørn i grænsefeltet mellem forsvaret henholdsvis den offentlige og private, civile sektor, specifikt med planlægning af kommunikation og eksekvering af forskellige kommunikationsprodukter. Desuden er han som officer af reserven tilknyttet Arktisk Kommando som operativt indsat orlogskaptajn 2-3 uger om året.

Thorbjørn er uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole, Københavns Universitet, Copenhagen Business School og University of Edinburgh såvel som Hærens Officersskole, Forsvarsakademiet og en række yderligere militære institutioner og skoler. Derudover er han debattør og politisk aktiv – se hans optrædener i medier og debat her.


Eskil Hein er cand.mag. i Engelsk (hovedfag) og Historie (sidefag) fra Københavns Universitet. Han har siden 2005 arbejdet som professionel oversætter, primært inden for film og tv. Han har flere gange optrådt i medierne som ekspertkilde inden for oversættelse og tiltrak sig i 2016 positiv offentlig opmærksomhed som manden, der fordanskede den slang-tunge, norske serie “Skam” for DR 3.

Hans arbejde kan primært ses på DR og TV 2, men han har også udført oversættelses- og korrekturopgaver for en lang række danske virksomheder og institutioner.

Eskil er medlem af Dansk Journalistforbund og sidder i bestyrelsen for teksternes specialgruppe, Forum for Billedmedieoversættere (FBO). Mere om Eskil her.


De Gule Stokke Kommunikation er medlem af InterForce og bakker dermed op om, at civile arbejdsgivere bør udvise fleksibilitet over for deres ansatte reservister og hjemmeværnssoldater – til gavn for kongerigets samlede beredskab og sikkerhed.